Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare și Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul 2023-2024 în unitățile de învățământ preuniversitar

Skip to content